Мій дім Україна волонтерська громадська організація

Волонтерство

Гуманітарна допомога воїнам ЗСУ ГО «Мій Дім Україна»

Подяка від віськової частини волонтерам

Робота Волонтерів по виготовленні маскувальних сіток ГО «Мій Дім Україна»

Запрошуємо всіх бажаючих стати помічниками нашої Волонтерської Гомадської Організації «Мій дім Україна», приймати активну участь в акціях нашої організації та допомагати тим, хто потребує допомоги. Основою нашої діяльності є всебічна допомога Збройним Силам України, внутрішньо переміщеним особам, постраждалим від військової агресії, всім тим хто потребує людської, матеріальної та фінансової допомоги в тяжкі часи війни.

ХОЧУ СТАТИ ВОЛОНТЕРОМ

Волонтерство відкриває можливість брати участь у різноманітних заходах, планувати та робити добрі справи. Бути волонтером це почесно, це соціально схвалена практика, і також людина, яка обов’язково пише про це у резюме або інших документах, має більше шансів досягти мети. Прагнення безоплатно допомагати людям є природним. Взаємна турбота сприяє виживанню, незважаючи на війни, природні катаклізми чи епідемії. Віддаючи себе чомусь більшому, ніж є, ми стаємо щасливішими, наповнюємо існування новими враженнями, відкриваємо нове, ростемо як особистість.

Потрібні волонтери:


Пам’ятка волонтеру

Велика гордість і радість переповнює наше серце, коли ми розуміємо, що все ми отримуємо від наших волонтерів, меценатів, не байдужих людей та підприємств.
Бувають випадки, коли нам дзвонять і питають, чим можуть бути корисними, якщо фінансово підтримати не виходить?

Нам можна допомогти таким чином:

Волонтерство: основни діяльності

Хто такий волонтер?

Волонтер — фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Що таке волонтерська діяльність та допомога?

Волонтерська діяльність — добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання в допомоги. Волонтерська допомога — роботи та послуги, що безоплатно виконуються та надаються волонтерами.

Хто може стати волонтером?

Стати волонтером можуть:

* ПРОТЕ, такі особи здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Неповнолітні особи не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямками, що зазначені в пунктах 8, 10, 13, 14, 15 наступного розділу.

Які існують напрямки волонтерської діяльності?

 1. Надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, які потребують соціальної реабілітації, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 2. Здійснення догляду за хворими, особами з інвалідністю, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги.

 3. Надання волонтерської допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію російської федерації проти України та/або іншої країни проти України, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам.

 4. Надання волонтерської допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів.

 5. Проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання.

 6. Сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією спортивних, культурних, молодіжних та інших видовищних і громадських заходів.

 7. Надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

 8. Надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України.

 9. Надання волонтерської допомоги для подолання наслідків бойових дій, терористичного акту, збройного конфлікту, тимчасової окупації.

 10. Надання волонтерської допомоги для подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України та/або іншої країни проти України, а також для післявоєнного відновлення і розвитку України.

 11. Надання волонтерської допомоги особам/сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією російської федерації проти України та/або іншої країни проти України.

 12. Сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи.

 13. Сприяння центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян, а також фізичним особам, які здійснюють соціальний патронаж, у проведенні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом.

 14. Надання волонтерської допомоги особам, які постраждали внаслідок інфекційних (небезпечно інфекційних, особливо небезпечних інфекційних) хвороб та епідемій.

 15. Надання волонтерської допомоги, пов’язаної із захистом та рятуванням тварин.

 16. Надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

Які права мають волонтери?

Волонтери мають право на:

Які витрати, що пов’язані зі здійсненням волонтерської діяльності, підлягають відшкодуванню?

Волонтерам для провадження волонтерської діяльності можуть бути відшкодовані витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Волонтеру можуть бути відшкодовані підтверджені документами:

Відшкодування витрат може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів — у разі укладення з ними договору про надання волонтерської допомоги, міжнародних програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Які податкові пільги для волонтерів?

22 листопада цього року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами» (законопроєкт від 27.06.2022 № 7492). Однак, цей закон ще не набрав чинності.

Закон передбачає, що після включення особи до Реєстру волонтерів звільнення від оподаткування (18 % ПДФО та 1,5 % військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди, а й на строк з 24 лютого 2022 року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів.

Наразі діє норма, відповідно до якої, якщо волонтера вносять до Реєстру сьогодні, наприклад 06.12.2022 року — він отримає пільгу на майбутнє та за попередній 2021 рік. Формулювання чинної норми не дозволяє волонтеру претендувати на пільгу в період 01.01.2022 по 06.12.2022, тобто на період 2022 року, коли він ще не був внесений до Реєстру.

Нормативно-правова база:

Кодекс волонтера Громадської Організації «Мій дім Україна»

2022 рік

Основні етичні цінності волонтера:

Гуманізм, чесність, взаємоповага, порядність, відвертість, справедливість, милосердя, альтруїзм, ввічливість, інтерес до діяльності, наполегливість, цілеспрямованість, самодисципліна, відповідальність, сміливість, самоконтроль, оптимізм, великодушність, толерантність, інтелектуальність, акуратність, співчутливість, незалежність, раціональність, ініціативність, старанність.

Принципи волонтерської діяльності:

Солідарність — діяльність волонтера спрямована на досягнення спільних цілей і не суперечить її принципам.

Добровільність — волонтер надає допомогу за власним бажанням у вибраному напрямі волонтерської діяльності. Ніхто не може бути змушений діяти як волонтер, доброволець діє за велінням серця, це завжди його рішення й прагнення долучитися до творення кращого світу.

Законність — діяльність волонтера не повинна суперечити законодавству України і цьому Кодексу.

Особливості діяльності, волонтерство — це безкоштовна допомога людям й безкорислива діяльність. Волонтер не отримує коштів чи іншої матеріальної вигоди від надання волонтерської допомоги, проте можуть бути компенсовані витрати волонтера, пов’язані з його діяльністю та в разі перебування в організації на постійній роботі може отримувати зарплату.

Сумлінність — волонтер, який взяв на себе зобов’язання виконати ту чи іншу роботу, повинен довести її до кінця і в строк.

Суспільна користь завжди лежить в основі волонтерської діяльності. Вирішення чи пом’якшення соціальної проблеми — те, навколо чого фокусується діяльність кожного волонтера або волонтерської групи. Не має значення обсяг наданої допомоги, важливо те, наскільки волонтерам вдається бути поруч з тими, хто потребує допомоги найбільше.

Залучення до проектів, подій, заходів — ми всі — одна команда.

Основні цілі і мета волонтерської діяльності:

Сприяння у проведенні соціально вагомих заходів і акцій спрямованих об’єднати зусилля для координації дій у підвищенні ефективності надання благодійної допомоги, забезпечити максимальну ефективність матеріальної, організаційної та правової допомоги, здійснення заходів для досягнення спільних цілей, які полягають у всебічній допомозі Збройним Силам України, внутрішньо переміщеним особам, дитячим будинкам (дітям сиротам), інвалідам війни, ветеранам війни, спортивним та навчальним закладам, медичним закладам та інше, а також у разі обставин, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, землетрусу, військових дій.

Систематична комунікація та координація спільних дій між волонтерами, громадськими організаціями, благодійними організаціями, а також їх комунікація та координація з державними органами та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, спрямованих на створення прозорості, довіри, партнерських відносин та поліпшення співпраці.

Можливість повноцінного розвитку особистого потенціалу, прагнення до покращення своїх професійних навичок, висока якість роботи та послуг, побудованих на соціальній відповідальності перед суспільством.

Пошук і підтримка однодумців, зміцнення командного духу та взаємодопомога. Відданість місії, цілям та задачам. Сприяти родинній, національній та глобальній солідарності.

Відповідальне ставлення до конфіденційної інформації про отримувачів допомоги, її надавачів. Забезпечення відповідних гарантій для волонтерів і тих, кому вони надають свої послуги.

Забезпечення доступу до волонтерської діяльності всім людям, без жодних обмежень щодо фізичного, економічного, соціального чи культурного становища.

Волонтером може стати:

Підставою для набуття статусу волонтера є:

Волонтер має право:

Волонтер зобов’язаний:

Відповідальність за порушення Кодексу

За порушення Кодексу до волонтерів та волонтерських організацій може бути застосована така міра

Керівництво оганізації має право:

Керівництво організації зобов’язане:

Затверджено:

Правлінням Громадської організації «Мій дім Україна» 1 березня 2022 року.